ค่ายวัยรุ่น

ค่ายวัยรุ่น

นอกเหนือจากหน้าที่หลักในการเรียนหนังสือแล้ว หน้าที่ชีวิตของวัยรุ่นตามหลักจิตวิทยา ได้แก่ หาตัวตน หาเพื่อน หาแฟนและหาเงิน ภายใต้การหา 4 อย่างนี้ของวัยรุ่น จะมีความแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะตัวตนของวัยรุ่นคนนั้น ถ้ามี “ตัวตน” (Self) ที่ดีมีความมั่นคงของเป้าหมายชีวิต วันรุ่นคนนั้นจะก้าวเดินไปสู่อนาคตที่ดีได้

ในทุกวันนี้คำว่า “วัยรุ่น” อาจจะหมายถึงเด็กอายุ 10 ขวบขึ้นไป เพราะสภาพแวดล้อมและโลกออนไลน์เป็นตัวกระตุ้นรุนแรงมาก รวมทั้งมีส่วนที่สามารถชี้ชะตาอนาคตของวัยรุ่นได้เลย เราจะทำอย่างไรให้วัยรุ่นในวันนี้ ได้มีตัวตนที่แข็งแรงและรู้เท่าทันโลก อย่างน้อยที่สุด ก็ให้สามารถประคับประคองชีวิตช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

ค่ายวัยรุ่นครั้งนี้มีชื่อว่า “อนาคต” เป็นการริเริ่มกิจกรรมใหม่ของมูลนิธิฯ ขยายผลจากการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาไปยังชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) โรงเรียนบ้านหาดคำบอน อ.เมือง จ.หนองคาย เนื้อหาหลักเป็นการให้ความรู้เรื่อง การจัดการชีวิตวัยรุ่นเพื่อให้ก้าวข้ามผ่านความเสี่ยงและอันตราย การเข้าใจชีวิตของตนเองของเพื่อนและของสังคม เพื่อมองหา “อนาคต” ที่จะต้องก้าวเดินต่อไปให้ได้..

ชีวิตวัยรุ่น ว้าวุ่นยิ่งนัก ไม่มีใครรัก ยากนักยากหนา

อิสระเสรี ชีวีไม่นำพา วัยรุ่นนี่หนา ช่างยากเหลือเกิน

แบกรับความหวัง ดังเทวดาน้อย ทุกคนรอคอย ระหกระเหิน

จะกินจะนอน ก็ยากเหลือเกิน ไม่เพลิดไม่เพลิน ทางเดินใดๆ…