ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิท อ ปากชม จ เลย

ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิท อ ปากชม จ เลย

ช่วยเหลือครอบครัวของเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิท… โรงเรียน ตชด. ฮิลมาร์พาเบิล เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสำหรับเด็กๆ ของบ้านเหมืองทองและบ้านซำไฮ อ.ปากชม จ.เลย เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปบนภูเขาสูง สถานการณ์โควิทที่ผ่านมา พ่อแม่ผู้ปกครองหลายครอบครัวถูกเลิกจ้างงานและต้องกลับมาตั้งต้นใหม่ที่บ้าน มูลนิธิฯ ได้มอบเงินสงเคราะห์ พร้อมข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 4 ครอบครัว พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการดูแลบุตรหลานในช่วงระหว่างที่ไม่ได้มาโรงเรียน พร้อมกันนี้ได้ปรึกษาหารือกับคณะครูของโรงเรียนถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อฟื้นฟูศักยภาพของนักเรียน เมื่อจะต้องกลับมาเรียนในชั้นเรียนปกติต่อไป ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาที่ได้บริจาคสมทบช่วยเหลือครอบครัวของเด็กๆ ในครั้งนี้ ขอบคุณครับ