ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่ตั้งมูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เลขที่ 81 หมู่ 12 ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

089 539 9119, 042 414880-1

fcyd2014@gmail.com

ไลน์ไอดีหมายเลข 089 5399119

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน