บริจาคช่วยเหลือเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์บ้านซาลนิลี่เฮ้าส์

บริจาคช่วยเหลือเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์บ้านซาลนิลี่เฮ้าส์

มอบเงินสนับสนุนกองทุนอาหารสำหรับเด็กในสถานสงเคราะห์ มูลนิธิฯ เป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ใจดีของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาชีวิต Stichting Welzijn Zuid-Oost Azië จากประเทศเนเธอร์แลนด์ มอบเงินสมทบกองทุนอาหารสำหรับเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคาย จำนวน 50,000-บาท โดยมีคุณพ่อเช ผู้ก่อตั้งสถานสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ และเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อเช ขอให้คุณพ่อจงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้เด็กๆ ตลอดไปครับ ขอขอบคุณ Mr. Jan Willem Paijens ผู้ประสานงานในประเทศไทยและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บและปลอดจากโควิทกันทุกคน ขอบคุณครับ