มูลนิธิฯ ช่วยเหลือน้องที่พิการและประสานส่งต่อหน่วยงานราชการ

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือน้องที่พิการและประสานส่งต่อหน่วยงานราชการ

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือน้องที่พิการและประสานส่งต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ. หนองคาย น้องวนิดา อายุ 9 ขวบ… ป่วยไม่สบายนับแต่แรกเกิด รักษาเนิ่นนานแต่อาการก็ไม่ดีขึ้น จนที่สุดแขนขาน้องลีบ เดินไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ คุณแม่ประยูรต้องเฝ้าอยู่ดูแลทุกอย่าง น้องพอร์ช…อายุ 9 ขวบเช่นกัน อุบัติเหตุรถยนต์ชนมอเตอร์ไซด์ที่น้องและพ่อแม่เดินทางขณะกลับบ้าน ตอนน้องอายุ 7 ขวบ พ่อกับแม่เสียชีวิตทั้งคู่… ถึงแม้น้องพอร์ชจะรอดชีวิต แต่ก็โชคร้ายที่อวัยวะตั้งแต่เอวลงมาไม่สามารถควบคุมอะไรได้ รวมทั้งระบบการขับถ่าย ตอนนี้น้องเรียนหนังสือร่วมชั้น ป.4 กับนักเรียนปกติทั่วไปในโรงเรียนของเทศบาลเมืองหนองคาย คุณย่าจะเป็นผู้ปกครองที่เทียวรับส่งน้องทุกวัน รวมทั้งดูแลการขับถ่ายทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน…. มูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นและได้ประสานงานกับ สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ. หนองคาย ขอขอบคุณพี่หน่อย จินตนา แสนดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคายที่ได้ช่วยเหลือน้องๆ เข้าสู่ระบบของทางราชการ… ขอบคุณครับ _/_/_/_ ผู้ปกครองท่านใดมีบุตรหลานที่พิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นอกเหนือจากเบี้ยคนพิการของทาง อบต. หรือ เทศบาล ท่านสามารถแจ้งข้อมูลมาที่มูลนิธิฯ ได้ เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือพิเศษเป็นกรณีๆ ไป…