ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผากลางดง ตำบลธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย

ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผากลางดง ตำบลธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย

ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผากลางดง ตำบลธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย ตามที่มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) บ้านผากลางดง เพื่อทำการปรับปรุง อันเนื่องมาจากสภาพของอาคารที่ชำรุดทรุดโทรมนั้น บัดนี้ สถานการณ์โควิท19 ได้คลี่คลายไปพอสมควรแล้ว มูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบนและเทศบาลตำบลธาตุ ซึ่งเป็นต้นสังกัดได้เห็นชอบร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ การปรับปรุง ศพด.บ้านผากลางดง ภายใต้หลักการการมีส่วนร่วมของชุมชน #แรงงานอาสาสมัคร อาคารที่จะขยายปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนี้จะมีพื้นที่ใช้สอย 140 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นพื้นที่การทำกิจกรรมของเด็กๆ สนามเด็กเล่นภายใน พื้นที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำใหม่ รางอ่างล้างหน้าแปรงฟัน เป็นต้น ทั้งหมดนี้จะใช้งบประมาณจำนวนสองแสนกว่าบาท เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมด ไม่มีค่าจ้างผู้รับเหมาภายนอก แต่จะเป็นแรงงานอาสาสมัครของชุมชนมาร่วมด้วยช่วยกัน เพราะนอกจากจะช่วยให้ประหยัดแล้ว ยังส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนได้เป็นอย่างดี สถานการณ์โควิทอาจทำให้มีความยากลำบากในการหางบประมาณมาช่วยกัน แต่มูลนิธิฯ จะเดินหน้าโครงการปรับปรุงนี้เพื่อให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่การเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อสุขภาพอนามัย รวมทั้งเป็นแรงกำลังใจให้แม่ครูในการทำหน้าที่ต่อไป ผู้มีจิตเมตตาท่านใดประสงค์จะบริจาคสนับสนุนโครงการนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ในคอมเม้นต์ด้านล่างนี้ ขอบคุณครับ …/… ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน บัญชีเลขที่ 982-8-58723-8.. ส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมชื่อที่อยู่มาในกล่องข้อความเฟสบุ๊คนี้ มูลนิธิฯ จะจัดส่งใบเสร็จ #ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ กลับไปให้ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอบคุณครับ…