โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ลำดับที่ 2 ศูนย์ฯ วัดทุ่งสว่างธรรมาราม ต. โคกคอน อ. ท่าบ่อ หนองคาย

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ลำดับที่ 2 ศูนย์ฯ วัดทุ่งสว่างธรรมาราม ต. โคกคอน อ. ท่าบ่อ หนองคาย

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม… โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ลำดับที่ 2 (ประจำไตรมาสที่ 2/2558) “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างธรรมาราม” หรือ ศูนย์เด็กเล็กบ้านดอนเมือง ต. โคกคอน อ. ท่าบ่อ จ. หนองคายศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้สังกัดกรมการศาสนามาก่อนนับแต่ปี พ.ศ. 2540 และปัจจุบันยังตั้งอยู่ในวัดที่เดิม ภายใต้สังกัด อบต.ตำบลโคกคอน มีนักเรียนจำนวน39 คน ครู 1คน และผู้ดูแลเด็ก 3คน สภาพปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้น ได้แก่ อาคารศูนย์เด็กเล็กมุงหลังคาด้วยสังกะสี ทำให้ช่วงฤดูร้อนอากาศร้อนอบอ้าวมาก ส่งผลให้นักเรียนเด็กเล็กไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ โดยเฉพาะช่วงบ่าย ไม่มีพื้นที่รับประทานอาหาร (โรงอาหาร) ทางเดินเข้าศูนย์ฯ เป็นดิน ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำขังและเป็นโคลน ทำให้ผู้ปกครองและเด็กเล็กเดินเข้าศูนย์ฯ ยากลำบาก สภาพห้องน้ำทรุดโทรมละมีเพียงห้องเดียว ไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนและครู จากสภาพปัญหาดังกล่าวทางมูลนิธิฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและรับเข้าไว้เป็นโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ลำดับที่ 2 โดยงานปรับปรุงประกอบด้วย การติดตั้งเพดานกันความร้อนและซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุดและรั่ว สร้างพื้นที่ส่วนรับประทานอาหารและห้องครัว พร้อมหลังคา สร้างทางเดินคอนกรีตและประตูด้านข้างของวัดเพื่อความสะดวกในหน้าฝน ปรับปรุงห้องน้ำเก่าที่ทรุดโทรมและสร้างห้องน้ำใหม่เพิ่ม 2 ห้อง โครงการปรับปรุงในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ จะทำงานร่วมกันกับ อบต. โคกคอน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของศูนย์เด็กเล็ก โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กเล็ก เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนและสามารถลดทอนงบประมาณด้านแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้ อบต. โคกคอนซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิฯ ในโครงการปรับปรุงนี้ และได้จัดประชาคมร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเพื่อวางแผนงานการเริ่มต้นงานปรับปรุงและการจัดแรงงานอาสาจากชุมชนและผู้ปกครองของเด็กๆ มาร่วมด้วยช่วยกันตลอดทั้งการก่อสร้างและปรับปรุงให้แล้วเสร็จต่อไป สำหรับรายละเอียดอื่นๆ รวมทั้งงบประมาณที่ต้องการในการปรับปรุงครั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมูลนิธิฯ โดยตรงได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ผู้มีจิตเมตตาท่านใดประสงค์จะบริจาคร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ กรุณาติดต่อมูลนิธิฯ ที่ เลขที่ 319/28 หมู่บ้านชลพฤกษา ซอย 2 ถนนพนังชลประทาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์ +66 09 1060 7954 โทรศัพท์/โทรสาร 042 081799 อีเมล์: fcyd2014@gmail.com