ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบบริจาคในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนหนองแก้ว

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบบริจาคในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนหนองแก้ว

ขอขอบคุณ.. /… ทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบบริจาคในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนหนองแก้ว อ. รัตนวาปี ที่มีสภาพทรุดโทรมจากกาลเวลาที่ก่อตั้งมา 40 กว่าปี… บัดนี้ มีรางอ่างล้างหน้า-แปรงฟัน หลังคาและห้องน้ำใหม่ที่สะอาดสวยงามเป็นที่เรียบร้อย… เด็กๆ ใช้ได้แล้ว… ขอขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครองที่ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือกันทำจนแล้วเสร็จได้โดยไม่ต้องจ่ายสตังค์เพิ่มในการจ้างช่างผู้รับเหมา ขอขอบคุณและอนุโมทนาสาธุในบุญกุศลครั้งนี้ของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย …. /_/_/\