ครูภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนไทย โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ

ครูภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนไทย โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม… ในความร่วมมือของโครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนไทย (Teach Thai Students) สำหรับปีการศึกษา 2558 นี้.. โดยการคัดสรรครูภาษาอังกฤษได้แก่ คุณครู Vivian Master ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการ-การศึกษาจาก University of Northern Colorado และมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นและเยอรมันมากกว่า 10 ปี… คุณครู Vivian จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมในภาคการศึกษาที่ 1 นี้