ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม บ้านผากลางดง อ.เชียงคาน จ.เลย

ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม บ้านผากลางดง อ.เชียงคาน จ.เลย

ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผากลางดง เป็นศูนย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในเขตภูเขาสูง รอยต่อระหว่าง อ.เชียงคาน และ อ.ปากชม จ.เลย อาคารทำการนั้นดัดแปลงมาจากศาลาประชาคมเก่า ฝาผนังเป็นลวดตาข่ายเหล็ก หลังคาสังกะสีชำรุดรั่ว ห้องน้ำที่มี ขนาดไม่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็กและไม่มีพื้นที่ชำระล้างหรืออาบน้ำแปรงฟันสำหรับเด็กๆ มูลนิธิฯ ได้ทำข้อตกลงร่วมกับเทศบาลตำบลธาตุ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของศูนย์เด็กเล็ก ในการก่อสร้างปรับปรุงอาคารใหม่ทั้งหมด ในพื้นที่เดิม ภายใต้ความร่วมมือจากแรงงานอาสาสมัครของพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน การเริ่มต้นงานก่อสร้างที่ล่าช้า อันเนื่องมาจากพายุฝน บัดนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ในระหว่างนี้ ให้ย้ายเด็กๆ ไปอยู่ที่อาคารศาลาประชาคมหลังใหม่ที่ตั้งอยู่ใกล้กัน อาคารที่กำลังปรับปรุงใหม่นี้ จะมีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ที่สามารถจัดการให้เป็นสัดส่วนของห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องครู ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ำใหม่ และห้องเล่นสันทนาการ งบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 204,300-บาท (ไม่มีค่าแรงงานก่อสร้าง) มูลนิธิฯ ได้รวบรวมไว้แล้วจากท่านผู้ที่ได้บริจาคให้มา เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ มูลนิธิฯ กำลังพิจารณาจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น พัดลม โต๊ะตู้เก้าอี้ สื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย รวมทั้งเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆ หากผู้มีจิตเมตตาท่านใด ประสงค์จะบริจาคช่วยเหลือในส่วนนี้ ท่านสามารถติดต่อมูลนิธิฯ ทางอีเมลล์ fcyd2014@gmail.com หรือโทร 089 5399119 ขอบคุณครับ …/…