ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการสำหรับนักเรียนประถมศึกษา

ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการสำหรับนักเรียนประถมศึกษา

ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการสำหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า อ.ปากชม จ.เลย #โรงเรียนลำดับที่1 ปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนเนื่องจากโควิท ยาวนานมาก.. เปิดมาได้ไม่เท่าไหร่ ก็ต้องปิดอีก ปิดๆ เปิดๆ อาการอย่างนี้ไม่ดีเลยสำหรับนักเรียน เพราะจะทำให้เกิดการถดถอยในการเรียนรู้ กว่าจะมาเริ่มต้นใหม่ ก็ต้องใช้เวลา เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นบ้างในบางพื้นที่ มูลนิธิฯ โดยโครงการ “ครูอาสาสมัครเพื่อนักเรียนไทย” (TTS-Teach Thai Students) จึงได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ วัตถุประสงค์โดยตรงเพื่อฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการกลับมาเรียนในห้องเรียนอีกครั้ง.. กิจกรรมการทำงานเป็นทีมและเกมส์วิชาการที่สนุกสนานเป็นวิธีการที่ดีในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน และยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการกระตุ้นสมองให้ได้คิดวิเคราะห์และทบทวนวิชาความรู้ต่างๆ เป้าหมายโรงเรียนภายในโครงการครูอาสาสมัครฯ นี้มีทั้งหมด 8 แห่ง เป็นโรงเรียนที่มูลนิธิฯ เคยไปเยี่ยมเยียน ทำกิจกรรมและช่วยเหลือนักเรียนที่ยากลำบากในหลายพื้นที่เขต จ.เลย หนองคาย บึงกาฬและอุดรธานี.. #โรงเรียนลำดับที่1 #รรตชดบ้านห้วยเป้า