ค่ายครอบครัวสุขสันต์ สานสัมพันธ์พ่อแม่ลูก บ้านนาดี อ. บ้านดุง จ.อุดรธานี

ค่ายครอบครัวสุขสันต์ สานสัมพันธ์พ่อแม่ลูก บ้านนาดี อ. บ้านดุง จ.อุดรธานี

เด็กๆ บ้านนาดี ประมาณ 75% อาศัยอยู่กับปู่ย่าหรือตายาย ส่วนพ่อแม่ตัวจริงนั้นไปทำงานหรือไปอยู่ที่จังหวัดอื่น ปรากฎการณ์นี้ พบเห็นเป็นปกติที่เกิดขึ้นกับเด็กอีสานตามหมู่บ้านชนบท เมื่อปู่ย่าตายายต้องมาเลี้ยงหลานน้อย จะทำอย่างไรให้มั่นใจได้ว่า หลานน้อยในห้วงอายุปฐมวัยประถมศึกษาจะเติบโตมีชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตได้

สำหรับพ่อแม่ตัวจริงเสียงจริงที่เลี้ยงลูกด้วยตนเอง มีข้อได้เปรียบในเรื่องการสร้างสายสัมพันธ์ (Attachment) เพราะการอยู่ด้วยกันสามารถมีกิจกรรมสร้างสรรค์และสร้างปฏิสัมพันธ์ในทุกๆ วันได้ แต่เด็กๆ ที่ปู่ย่าตายายเป็นคนเลี้ยงนั้น ยังมีคำถามในเรื่องการสร้างสายสัมพันธ์ เพราะสายสัมพันธ์ที่ดีจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อ เด็กจะต้องมีตัวตน (Self) ที่แข็งแรง ตัวตนที่สมบูรณ์แข็งแรง จะได้มาจากการสร้างแม่ที่แท้จริง (Object Constancy) … แม่อยู่ไหน? ยายทำหน้าที่แทนแม่ได้เต็มที่หรือไม่?

ค่ายครอบครัวของมูลนิธิฯ มีเป้าหมายของการจัดกิจกรรม ทั้งการบรรยายและฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลความรู้และข้อเท็จจริงเรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีพัฒนาการของสมองและชีวิตที่ดีงาม” เพราะชีวิตของพ่อแม่ ปู่ย่าตายายและ “มนุษย์ลูก” ทุกคนต่างเกิดมาแต่กรรมเก่า แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อแก้ไขให้ชีวิตในปัจจุบันได้มีความเป็นอยู่ของครอบครัวที่เป็นสุข นอกจากความรักความเมตตาที่มีต่อลูกแล้ว จะยังมีกระบวนการและวิธีการเลี้ยงลูกอะไรอย่างไรบ้าง ให้มั่นใจได้ว่า ลูกจะเติบโตไปได้อย่างมีเป้าหมาย อยู่รอดปลอดภัยและเป็นคนดีของสังคม

ขอขอบคุณข้อมูลความรู้เรื่องพัฒนาการของสมองที่ดีสำหรับเด็ก EF-Executive Function ของคุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ขอขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆ บ้านนาดี มาครบกันทั้งหมด 27 ครอบครัว ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านนาดี และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นมาให้ ครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดทำเป็นถุงปันสุข และมอบให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรมค่ายครอบครัวในครั้งนี้ ขอบคุณครับ …/\…