ช่วยเหลือครอบครัวของเด็กๆ อุบัติเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลัง

ช่วยเหลือครอบครัวของเด็กๆ อุบัติเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลัง

มูลนิธิฯ ร่วมกับ รองปลัดเทศบาล และ ผอ. กองสวัสดิการสังคม อบต.หายโศก อ.บ้านผือ อุดรธานี เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของเด็กๆ ที่หมู่บ้านหลวงคำ ได้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ไฟฟ้าช็อต ตายายออกไปทำงานรับจ้าง เด็กๆ ทั้ง 4 คนอยู่บ้านตกใจทำอะไรไม่เป็น ทำให้ไฟลุกลามเสียหายทั้งหลัง โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บ

มูลนิธิฯ ได้มอบข้าวของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้งและเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นให้กับเด็กๆ และคุณตาคุณยาย พร้อมเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเร่งด่วน.. สำนักงาน อบต. หายโศก จะเป็นต้นเรื่องในการระดมทุนหางบประมาณมาช่วยกันก่อสร้างปรับปรุงบ้านหลังใหม่ให้กับเด็กๆ มูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อการนี้ ผู้มีจิตเมตตาท่านใดประสงค์จะช่วยเหลือการก่อสร้างปรับปรุงบ้านให้กับเด็กๆ เด็กชายเตชิน เด็กหญิงองุ่น เด็กหญิงปลาทูและเด็กหญิงน้ำเพชร สามารถแจ้งความประสงค์และบริจาคช่วยเหลือเด็กๆ ผ่านบัญชีธนาคารของมูลนิธิฯ ตามรายละเอียดในคอมเม้นต์ด้านล่างนี้

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.หายโศก โทรศัพท์ 042 921979 หรือ ไลน์มูลนิธิฯ ที่เบอร์ 089 5399119 ขอขอบคุณในเมตตาจิตของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ …/\…