ช่วยเหลือครอบครัวของเด็กที่ยากลำบาก…

ช่วยเหลือครอบครัวของเด็กที่ยากลำบาก…

ช่วยเหลือครอบครัวของเด็กที่ยากลำบาก… โควิทรอบใหม่นี้ ยังสร้างความยากลำบากเป็นอย่างยิ่งให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กของครอบครัวที่ยากจนและมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย… เพื่อเป็นการบรรเทาภาระนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบเงินและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ในครั้งนี้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กในเขตพื้นที่ตำบลนากั้ง อ.ปากคาด บึงกาฬ พร้อมกันนี้ได้ประชุมแลกเปลี่ยนให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงและดูแลบุตรหลานในช่วงเวลาวิกฤตโควิทรอบใหม่ เพื่อให้มีภาวะการเจริญเติบโตที่เหมาะสม ไม่สร้างความเครียดให้กับเด็กๆ จากการถูกกักบริเวณพื้นที่ หรือไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนๆ เงินช่วยเหลือและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เหล่านี้ ผู้มีจิตเมตตาได้บริจาคและส่งมาให้ ในครั้งนี้มูลนิธิฯ ได้นำมามอบให้กับครอบครัวของเด็กๆ แล้ว ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่เกิดขึ้นมายังทุกท่าน ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ …/…