ช่วยเหลือเด็กยากลำบาก อ. โพธิ์ตาก จ. หนองคาย

ช่วยเหลือเด็กยากลำบาก อ. โพธิ์ตาก จ. หนองคาย

โครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก อ.โพธิ์ตาก จ. หนองคาย มูลนิธิฯ ภายใต้การทำงานร่วมกับเครือข่าย อสม. ประจำอำเภอโพธิ์ตาก จ. หนองคายได้เข้าเยี่ยมบ้านเด็กและให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน (เบี้ยยังชีพ) เพื่อบรรเทาความยากลำบากของครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็กๆ รวมทั้งการประสานงานกับโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากที่เด็กๆ เรียนหนังสืออยู่ ครอบครัวที่ 1 น้องวิภาศิริและน้องบัณฑิต พี่สาวเรียนอยู่ชั้น ป.5 และน้องชายตัวเล็กยังอยู่ชั้นอนุบาล2 เด็กๆ อาศัยอยู่กับตายาย คุณตา-เป็นต้อกระจกสายตาและมองเห็นอะไรไม่ค่อยดีนัก ส่วนคุณยาย-เดินเหินลำบากมากเนื่องจากกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง แม่ของเด็กๆ ไปทำงานรับจ้างที่ต่างจังหวัด โชคยังดีบ้างที่ส่งเงินกลับมาให้ตายายในการเลี้ยงดูเด็กๆ ทุกเดือนแม้จะไม่มากเท่าใด น้องโสภาเป็นเด็กที่เรียนดีและขยันขันแข็งช่วยงานบ้านได้แล้ว ส่วนน้องบัณฑิตนั้น จากการสอบถามกับคุณครู พบว่ามีภาวะขาดสารอาหาร ทำให้ร่างกายของน้องแคระแกรนและน้ำหนักตัวน้อยมาก ตายายก็เลี้ยงดูเด็กๆ ตามกำลังวังชาที่มีอยู่… ครอบครัวที่ 2 น้องธิติพร เรียนอยู่ชั้น ป.4 อาศัยอยู่กับคุณตาคุณยาย คุณแม่ไปทำงานที่อื่นและมีครอบครัวใหม่ นานๆ จึงจะส่งเงินมาให้ที แต่ก็ไม่มากนัก 3-5 ร้อยบาทไม่เกินนี้ ซ้ำร้าย คุณยายยังต้องรับเอาหลานอีกคนจากครอบครัวของพี่สาวของคุณยายมาดูแล เนื่องจากป่วยไม่สบายมาก ไม่สามารถดูแลตนเองได้ คุณตาคุณยายไม่มีอาชีพหลักอะไร นอกจากรับจ้างทั่วไป ครอบครัวที่ 3 น้องพัชรพงษ์ เรียนอยู่ชั้น ป.2 อาศัยอยู่กับคุณยาย คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันและย้ายไปทำงานต่างจังหวัด นานๆ ทีคุณแม่จะติดต่อกลับมา คงมีพียงคุณยายที่เลี้ยงดูน้องพัชรพงษ์ตามมีตามเกิด ข้าวปลาอาหารก็ตามแต่คุณยายจะสามารถหาได้ อาหารหลักประจำ ได้แก่ หน่อไม้ ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้น้องมีร่างกายที่ขาดสารอาหาร และไม่รับประทานอาหารเช้าเลยก่อนไปโรงเรียน และที่ลำบากกว่านั้น ในทุกๆ วันที่ไปโรงเรียน คุณยายจะต้องเดินไปส่งน้องพัชรพงษ์ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก ซึ่งห่างจากหมู่บ้านที่ยายและน้องอยู่ออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนค่าเดินทางให้คุณยายในการว่าจ้างมอเตอร์ไซด์ของเพื่อนบ้านเพื่อรับส่งน้องพัชรพงษ์ มูลนิธิฯ ได้พูดคุยให้ความรู้โภชนาการเบื้องต้นและให้กำลังใจแก่คุณตาคุณยายในการเลี้ยงดูเด็กๆ ตลอดจนขอความช่วยเหลือจากคุณแม่ อสม. (แม่คำผัน) ประจำพื้นที่ในการประสานงานดูแลช่วยเหลือ โดยเฉพาะด้านโภชนาการให้กับเด็กๆ… ในโอกาสไปเยี่ยมเด็กๆ ที่โรงเรียน มูลนิธิฯ ได้มอบสมุดและเครื่องเขียนให้กับโรงเรียนและได้ปรึกษาหารือร่วมกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก ถึงความเป็นไปได้ในความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ โรงเรียนฯ และหน่วยงานสุขภาพในท้องถิ่นของ อ. โพธิ์ตาก ในการจัดทำโครงการส่งเสริมโภชนาการให้กับนักเรียน… เงินบริจาคที่ท่านได้ให้มานั้น มูลนิธิฯ ได้นำมาช่วยเหลือเด็กๆ ตามเป้าหมายและความตั้งใจของทุกท่าน ในการนี้ บางส่วนของเงินบริจาคนั้น มูลนิธิฯ จะนำไปช่วยเหลือเด็กๆ ในระดับที่สูงขึ้นไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน… มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน ขอบุญกุศลในครั้งนี้ดลบันดาลให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ…. ขอขอบคุณด้วยใจจริง _/_/_/_