ช่วยเหลือเด็กเล็กที่แพ้นมวัว

ช่วยเหลือเด็กเล็กที่แพ้นมวัว

เด็กเล็กบางคนไม่สามารถดื่มนมผงจากนมวัวได้ เพราะร่างกายไม่ยอมรับและเกิดอาการแพ้… เด็กที่แพ้นมวัวจะแสดงอาการผิดปกติหลายๆ อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด เช่น อาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ผื่นลมพิษ ปวดท้อง เป็นๆ หายๆ อาเจียน ท้องร่วง อุจจาระปนเลือด มีบางรายที่เกิดความผิดปกติในระบบหายใจ หอบเหนื่อย มีเสมหะ ดังครืดคราดเป็นๆ หายๆ ที่ บ้านมิตรมวลเด็ก สถานสงเคราะห์รับเลี้ยงเด็กกำพร้า อ. เมืองหนองคาย ปัจจุบันมีเด็กเล็กที่แพ้นมวัวอยู่ 2 คน ดังนั้น จึงเป็นภาระของบ้านมิตรมวลเด็กอย่างมากที่ต้องซื้อหานมชนิดอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะนมที่ว่านี้มีราคาแพงมาก มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ได้หย่อนเงินบริจาคของท่านลงในกล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ (ตั้งอยู่ที่ห้างแม็คโคร ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย ร้านท่าเสด็จ และเทศบาลเมืองหนองคาย) เราได้นำเอาเงินบริจาคในรอบนี้ (ม.ค.-มี.ค) มาซื้อนมยี่ห้อไอโซมิล ซึ่งเป็นนมชนิดพิเศษไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ จำนวน 4 กระป๋อง ราคา 3,120-บาท และได้มอบให้กับแม่หน่อย ผู้ดูแลบ้านมิตรมวลเด็ก… ขอบุญกุศลจากการบริจาคของท่านดลบันดาลแต่ความสุขความเจริญและให้บุตรหลานจงมีสุขภาพและสติปัญญาที่ดี… ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้้ด้วย ท่านใดประสงค์จะช่วยเหลือบ้านมิตรมวลเด็ก กรุณาติดต่อมูลนิธิฯ ได้ตามที่อยู่ในเว็บไซด์นี้