ติวโอเน็ต ป.6 กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา อ.โพธิ์ตาก หนองคาย

ติวโอเน็ต ป.6 กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา อ.โพธิ์ตาก หนองคาย

ติวโอเน็ต (ONET) วิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตตำบลโพธิ์ตาก จ.หนองคาย โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โรงเรียนบ้านสาวแล โรงเรียนบ้านโพนทอง นักเรียนทั้งหมด 36 คน การวัดผลความรู้ของนักเรียนไทยในระดับประเทศ หรือที่เรียกว่าการสอบโอเน็ต (ONET) ปีนี้มี 4 วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกล วิชาภาษาอังกฤษ ดูจะเป็นปัญหาอย่างยิ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่หลายประการ หนึ่งในนั้นโรงเรียนหลายแห่งไม่มีครูที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษโดยตรงมาประจำการสอน แต่เป็นครูที่สอนพละศึกษาหรือเอกวิชาอื่นๆ มาสอนแทนแบบตามมีตามเกิด #ประเทศไทย มูลนิธิฯ ทำการติวโอเน็ตให้กับกลุ่มโรงเรียนนี้เป็นประจำทุกปี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากแจ้งว่า ปีที่ผ่านมาคะแนนดีขึ้นคิดเฉลี่ยเป็น 7% ของปีที่ผ่านมา แม้ว่าคะแนนที่ได้ จะไม่ได้มากเหมือนอย่างโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่สิ่งที่ใช่ในการติวคือการสอนนักเรียนให้เข้าใจในสาระสำคัญสูงสุดของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและทุกวิชา รวมทั้งการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาต่อไป