ประชุมผู้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยบ้านโพธิ์ตากบ้านสาวแล

ประชุมผู้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยบ้านโพธิ์ตากบ้านสาวแล

ประชุมให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยและสวัสดีปีใหม่ 2565 พื้นที่บ้านโพธิ์ตากและบ้านสาวแล จ.หนองคาย.. “เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีพัฒนาการของสมองที่ดี” ตามหลัก EF-Executive Function เป็นหัวข้อประชุมให้ความรู้ เพื่อให้ลูกมีพัฒนาการเจริญเติบโตสมวัย ทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งเป็นของขวัญปีใหม่และให้กำลังใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงและดูแลบุตรหลานของตนเอง ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคสมทบช่วยเหลือเด็กๆ ขออนุโมทนาสาธุมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ …/…