ประชุมให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

ประชุมให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย.. เนื่องในโอกาสประชุมให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านท่าคำรวม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ มูลนิธิฯ ได้มอบ “ถุงปันสุข” ได้แก่ข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ปกครองจำนวน 20 ครอบครัว เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความยากลำบากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท พร้อมกันนี้ได้ประชุมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกเพื่อให้มีพัฒนาการของสมองและสติปัญญาที่ดีตามหลักการ EF-Executive Function; สร้างแม่ที่แท้จริง, สร้างสายสัมพันธ์, สร้างตัวตน, การควบคุมตนเอง, การสร้างคุณค่าในตัวตน; อะไรที่หนูทำได้ เป็นต้น ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ได้บริจาคช่วยเหลือเด็กๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ