ประชุมให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย บ้านดงดาล อ.รัตนวาปี หนองคาย

ประชุมให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย บ้านดงดาล อ.รัตนวาปี หนองคาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น บ้านดงดาล อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้เป็นศูนย์ในวัดและมีขนาดเล็ก แต่ก่อนทางหน่วยงานท้องถิ่นมีแนวนโยบายที่จะยุบให้ไปรวมกับที่ใหม่ แต่คณะผู้ปกครองไม่ยินยอม เนื่องจากต้องเดินทางไกล ต่อมามูลนิธิฯ ได้มาปรับปรุงอาคารเรียนเพิ่มเติมให้ใหม่ และยังใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ ครั้งนี้ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมอีกในวาระการประชุมให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย “เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีพัฒนาการของสมองที่ดี” พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความยากลำบากจากสถานการณ์โควิท และเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นให้กับเด็กๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่บริจาคส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นสวยงามเหล่านี้มาให้ เด็กๆ บ้านดงดาล ได้รับเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ …/…