ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี หนองคาย

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี หนองคาย

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก… อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย มีอายุการใช้งานมานานกว่า 40 ปี เป็นอาคารบ้านเก่าของผู้ใจบุญบริจาคให้เป็นที่ทำการของศูนย์เด็กเล็ก หลายปีก่อน มูลนิธิฯ ได้มาก่อสร้างห้องน้ำและรางอ่างล้างหน้าแปรงฟันสำหรับเด็กๆ รวมทั้งต่อเติมหลังคาและปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่น พื้นที่หลายส่วน เช่น หลังคา ฝาผนัง ประตู หน้าต่างๆ ได้เก่าชำรุดไปตามการใช้งานมานาน ในครั้งนี้ คุณครูและผู้ปกครองต้องการปรับปรุงและทาสีใหม่ ให้มีความสวยงามและปลอดภัยต่อเด็กๆ มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีแรงงานอาสาสมัครของคุณครู ผู้ปกครองและพี่ๆ เยาวชนบ้านหนองแก้ว มาร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงและทาสีจนเสร็จรียบร้อย มูลนิธิฯ ได้นำเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นไปแจกให้เด็กๆ และผู้ปกครองที่มาช่วยงานในครั้งนี้ด้วย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นสำหรับเด็กมาให้ ขอบคุณครับ …/…