ผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

ผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

ผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ปีนี้มีเด็กเล็กปฐมวัย 84 คน ขณะที่อาคารเรียนนั้นมีเพียง 2 ห้อง และในปีที่ผ่านๆ มา ก็มีจำนวนเด็กปฐมวัยไม่น้อยไปกว่ากัน ด้วยพื้นที่ชั้นเรียนที่คับแคบ ทำให้มีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กๆ คณะครูจึงได้ปรึกษาหารือร่วมกับผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นในการจัดทำผ้าป่าการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อระดมทุนในการปรับปรุงอาคารโล่งของสนามเด็กเล่นมาทำเป็นอาคารเรียน ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพ่อแม่ผู้ปกครองและกัลยาณมิตรของคณะครู ศพด.บ้านแบง ทำให้ผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้ได้ยอดระดมทุนเกินความคาดหมาย ยอดรวมทั้งหมด 116,992-บาท คณะครูจะได้วางแผนเริ่มต้นงานปรับปรุงอาคารเรียนในลำดับต่อไป กิจกรรมในวันทอดผ้าป่าที่ตอนแรกได้วางแผนไว้ว่าจะจัดให้มีกีฬามหาสนุกร่วมกันนั้น ก็ต้องยกเลิกไป เพราะสถานการณ์โควิทระลอกใหม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาร่วมบริจาคผ้าป่า ทางมูลนิธิฯ ได้นำเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่น ฯลฯ มาเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนได้มีความสุขกัน ขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบสิ่งของเหล่านี้มาให้ ขออนุโมทนาสาธุมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ …/…