ฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กประจำสถานสงเคราะห์เด็กบ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคาย

ฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กประจำสถานสงเคราะห์เด็กบ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคาย

อบรมพัฒนาศักยภาพของแม่ๆ ในการเลี้ยงและดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ “บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคาย” เป็นสถานสงเคราะห์เด็กที่ก่อตั้งมานาน 20 กว่าปี ให้การช่วยเหลือเด็กที่ยากลำบากทุกประเภท ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยรุ่น ดูแลทุกเรื่อง ที่พักอาศัย สุขภาพร่างกาย การศึกษาเล่าเรียน การอบรมบ่มนิสัยทุกอย่าง.. การดูแลเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ เป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะมีเด็กอยู่ร่วมกันหลายคนหลายปูมหลัง ดังนั้น นอกเหนือจากความรักความเมตตาแล้ว สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือข้อมูลทางด้านจิตวิทยาเด็กและทักษะเฉพาะที่แม่ๆ จะต้องเรียนรู้และเอามาปรับใช้ในการดูแลและมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับเด็กๆ ในกิจวัตรประจำวัน การฝึกอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็ก จำแนกตามห้วงอายุ #เด็กเล็ก #เด็กโต #วัยรุ่น ที่แม่ๆ จะต้องทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จต่อการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญาของเด็กๆ ขอขอบคุณ แม่หน่อย จากบ้านมิตรมวลเด็ก สถานสงเคราะห์เด็กในเครือข่ายความร่วมมือที่มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ กับแม่ๆ ของเราร่วมกัน.. ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่บริจาคสนับสนุนงบประมาณมาให้ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่จะเกิดแก่เด็กๆ ในบ้านสถานสงเคราะห์ของเราต่อไป ขอบคุณครับ …/…