ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2562 บ้านแบง อ.เฝ้าไร่ หนองคาย

ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2562 บ้านแบง อ.เฝ้าไร่ หนองคาย

ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2562 บ้านแบง อ.เฝ้าไร่ หนองคาย เด็กเล็กติดโทรศัพท์และไม่ยอมกินข้าว เป็นหนึ่งในปัญหายอดนิยมที่เกิดกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเด็กในเมืองหรือเด็กในชนบท แล้วจะแก้ไขอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กตามหมู่บ้านต่างๆ ที่ส่วนใหญ่ปู่ย่าตายายเป็นผู้เลี้ยงและเลี้ยงแบบตามใจ การพูดคุยกับลูกอย่างจริงจัง โดยกำหนดกติกาช่วงเวลาใดสามารถเล่นได้และเล่นไม่ได้ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาลูกกับเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ #เกมคอมพิวเตอร์ด้วย พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ รวมทั้งการหากิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ในครอบครัวมาทำร่วมกัน เพราะหากไม่ให้เล่นโทรศัพท์ แล้วจะให้ลูกทำอะไร… การไม่ยอมกินข้าวของเด็กและการวิ่งไล่ป้อนข้าวลูก เป็นอีกพฤติกรรมของพ่อแม่ผู้ปกครองที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะหากไม่สามารถจัดการเรื่องการกินนี้ได้ ในอนาคต พ่อแม่ก็ไม่สามารถจัดการเรื่องใดๆ ของลูกได้เช่นกัน พ่อแม่ต้องตระหนักว่า การกินเป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องหลักพื้นฐานของการมีชีวิตอยู่ ดังนั้น พ่อแม่ต้องสร้างระเบียบวินัยการกินให้เป็นกิจจะลักษณะ กำหนดเวลาทานข้าวพร้อมกันให้ได้ สร้างบรรยากาศการกินที่ดี ทำอาหารที่น่ารับประทานให้กับลูก จำกัดเวลาการกินของลูก อย่าโอ้เอ้ ทานเสร็จแล้วช่วยกันเก็บจานชามช้อนไปล้าง อย่างนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมหลายประการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายสัมพันธ์ในครอบครัว การเลี้ยงลูกในโลกยุคดิจิตอลนี้ ยังมีปัจจัยและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องระแวดระวังอยู่อีกมาก เพราะลูกยิ่งอายุมากขึ้นจากปฐมวัยไปสู่ประถมและมัธยมศึกษา ก็ยิ่งมีความท้าทายมากขึ้นไปอีก ด้วยเหตุนี้ การเตรียมความพร้อมในห้วงปฐมวัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่พ่อแม่จะต้องคิดพิจารณาให้มาก เพราะหากเราสร้างฐานปิรามิดชีวิตปฐมวัยได้ดี อนาคตของลูกดีแน่นอน ขอขอบคุณความรู้วิชาการจากคุณหมอ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ขอขอบคุณทีมงานจากโรงพยาบาลเฝ้าไร่ และขอขอบคุณคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบงทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันในการฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองในครั้งนี้ #พ่อแม่ผู้ปกครอง72คน ขอบคุณครับ …/…