ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง ครั้งที่ 5/2562 ตำบลหายโศก อ.บ้านผือ อุดรธานี

ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง ครั้งที่ 5/2562 ตำบลหายโศก อ.บ้านผือ อุดรธานี

ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 5/2562 บ้านหนองนกเขียน ต.หายโศก อ.บ้านผือ อุดรธานี เป้าหมายของการฝึกอบรมของมูลนิธิฯ คือ จะทำอย่างไรให้พ่อแม่ผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ต้องเลี้ยงหลานน้อยได้มีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับโลกยุคสมัยปัจจุบัน วิธีการเลี้ยงลูกแบบเดิมๆ ตามใจและปล่อยปละละเลยนั้น นอกจากจะใช้ไม่ได้แล้ว ยังจะมีผลเสียตามมาอีกมาก เพราะโลกในยุคโทรศัพท์มือถือครองเมือง มันเป็นความเสี่ยงและอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของลูก และในหลายกรณีก็สร้างปัญหาใหญ่โตย้อนกลับมาที่ครอบครัว แล้วเราจะมีวิธีการเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีการเจริญเติบโตที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา เพื่อให้ลูกโตไปเป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ดีมีอนาคต คำถามนี้ ต้องย้อนถามกลับไปที่แม่และพ่อผู้ให้กำเนิดลูกว่า ลูกคนนี้คือของขวัญชีวิตที่รอคอย หรือเป็นบาปกรรมมาชดใช้ เพราะหากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ตั้งหมุดการเลี้ยงลูกที่ไม่ถูกต้องเสียแล้ว อะไรๆ ก็เป็นผลกระทบต่อเนื่องไปเสียทั้งหมด เด็กในห้วงปฐมวัย (0-6 ปี) ต้องการ “แม่ที่แท้จริง” มากที่สุด แม่ที่จะสามารถให้และปกป้องคุ้มครองชีวิตของเขาได้ ให้นมให้ข้าวปลาอาหาร ให้ความรักความอบอุ่น รวมทั้งให้การอบรมบ่มนิสัยเมื่อเขาเติบใหญ่ตามห้วงวัย เพราะไม่ว่าโลกเทคโนโลยีดิจิตอลจะก้าวไกลไปมากแค่ไหนก็ตาม หากพ่อแม่ผู้ปกครองรู้เท่าทันและสร้างทักษะชีวิตที่ถูกต้องให้ลูกตั้งแต่เริ่มต้น เขาก็จะคิดได้คิดเป็นและอยู่รอดปลอดภัย… ขอขอบคุณคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหายโศกที่ใจดีมีเมตตามาให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองในครั้งนี้ ขอขอบคุณแม่ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทองวนารามที่ดูแลเด็กปฐมวัยเป็นอย่างดี และขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นต่างๆ มาให้ มูลนิธิฯ ได้นำมามอบให้เด็กๆ และครอบครัวที่มาอบรมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ …/…