ฝึกอบรม “แม่ๆ” ของสถานสงเคราะห์บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคาย

ฝึกอบรม “แม่ๆ” ของสถานสงเคราะห์บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคาย

ฝึกอบรม “แม่ๆ” ในสถานสงเคราะห์… บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคายของเรามีเด็กๆ ในการสงเคราะห์อยู่ประจำ ตั้งแต่เด็กเล็กปฐมวัยไปจนถึงเด็กโตทั้งหมด 130 คน การสงเคราะห์นี้หมายความรวมถึงบ้านที่พักอาศัย ข้าวปลาอาหาร การศึกษา สุขภาพอนามัย ฝึกฝนทักษะชวิต ทักษะอาชีพ ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่า เมื่อถึงวันที่เขาจะต้องออกจากบ้านไปเพื่ออนาคตของตนเอง เขาจะมีศักยภาพและพลังเพียงพอที่จะไปต่อชีวิตของตนเอง พี่เลี้ยงประจำบ้านแต่ละหลังจะทำหน้าที่ “แม่” ให้กับเด็กๆ หุงหาอาหาร ดูแลและกำกับกิจกรรมต่างๆ ในทุกๆ วัน รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัยลูกๆ ประจำบ้านของตนเอง หน้าที่นี้ถือได้ว่าหนักหนาสาหัสเอาการทีเดียว เพราะต้องดูแลลูกๆ หลายคนพร้อมกัน เด็กที่โตแล้วก็พอสื่อสารรู้เรื่อง แต่สำหรับเด็กเล็กปฐมวัยที่กำลังซนกำลังดื้อ ก็ปวดเศียรเวียนหัวกันทีเดียว การฝึกอบรมในครั้งนี้ เจาะเนื้อหาประเด็นการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) ทำอย่างไรลูกน้อยของเราจึงจะมีร่างกายเจริญเติบโตสมวัยและพัฒนาการของสมองที่ดี (Executive Functions) แต่ละห้วงขวบวัย 0-2, 3-4 และ 5-6 ปี จะต้องจัดการเรื่องอาหารการกินอะไร การเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ การฝึกระเบียบวินัยพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย การอาบน้ำ-แปรงฟัน-กินข้าว-เก็บของเล่นด้วยตนเอง และเมื่อโตขึ้นต้องช่วยแม่ๆ ในการทำงานบ้าน กวาดบ้าน-ถูบ้าน-ล้างจาน-เทขยะ-ซักผ้า-ตากผ้า-เก็บที่นอน-ช่วยทำอาหารและเลี้ยงน้องด้วย ทั้งหมดนี้ เป็น “งานสำหรับเด็กปฐมวัย” ที่จะสร้างเป็นฐานปิรามิดของชีวิตให้แข็งแรงและมั่นคง ขอขอบคุณพี่ฟาง นักโภชนาการจากโรงพยาบาลอำเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย ที่ได้มาบรรยายเสริมในเรื่องอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ขอขอบคุณแม่ๆ ที่อดทนทำทุกอย่างเพื่อลูกๆ ให้ได้มีชีวิตที่ดีต่อไป แม่ๆ ก็ดูแลสุขภาพของตนเองด้วย #เด้อ