มอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือครอบครัวของเด็กๆ บ้านคีรีวงกต อุดรธานี

มอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือครอบครัวของเด็กๆ บ้านคีรีวงกต อุดรธานี

มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย บ้านคีรีวงกต อ.นายูง จ.อุดรธานี มูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบน มอบข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย บ้านคีรีวงกต #หมู่บ้านในหุบเขา จำนวน 46 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความยากลำบากอันเกิดจากสถานการณ์โควิท พร้อมกันนี้ ได้ประชุมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีพัฒนาการของสมองที่ดีตามหลัก EF #ExecutiveFunction เด็กแรกเกิดต้องอยู่รอดปลอดภัย การสร้างแม่ที่แท้จริง การสร้างตัวตน การสร้างคุณค่า การสร้างสายสัมพันธ์ เป็นต้น เมื่อเด็กปฐมวัยเจริญเติบโตแขนขาแข็งแรง เขาจะต้องเรียนรู้ที่จะดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันด้วยตนเอง และเมื่อโตขึ้นอีก เขาต้องเรียนรู้ศักยภาพของตนเอง อะไรทำได้ อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ กิจกรรมทั้งหมดจะสอนให้เด็กได้เรียนรู้หน้าที่ความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเอง เป็นการสร้างคุณค่าให้รู้ว่า “หนูทำได้” #อธิบายเพิ่มเติมในภาพ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้บริจาคสมทบทุนในการจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะครูศูนย์เด็กเล็กบ้านคีรีวงกตผู้บริหาร อบต.นาแค และขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่เกิดกับเด็กๆ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ …/…