มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย บ้านต้นผึ้ง สกลนคร

มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย บ้านต้นผึ้ง สกลนคร

มอบข้าวสารอาหารแห้ง บ้านต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร มูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบน ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยจำนวน 43 ครอบครัว รวมทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นสำหรับเด็กๆ เป็นการช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบาก อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิท และพร้อมกันนี้ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เรื่อง-เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีพัฒนาการของสมองที่ดี ตามหลักการของ EF-Executive Function #ดูแลตัวเองได้ #เอาตัวรอดได้ #มีอนาคตที่ใช้ได้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้บริจาคสมทบช่วยเหลือครอบครัวของเด็กๆ ในครั้งนี้ และได้ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นมาให้ มูลนิธิฯ ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่เกิดกับเด็กๆ และครอบครัวมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ …/…