มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย บ้านแบง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ หนองคาย

มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย บ้านแบง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ หนองคาย

มอบข้าวสารอาหารแห้งบ้านแบง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย มูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบนได้มอบชุดข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 64 ครัวเรือน ในวาระการประชุมผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย เพื่อชี้แจงมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังในสถานการณ์โรคติดต่อโควิท19 รวมทั้งโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับผู้ปกครอง “เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี” ภายใต้หลักพัฒนาการของสมอง (EF-Executive Functions) และการประยุกต์นำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน… ขอขอบคุณนายก อบต.หนองหลวง คณะผู้นำชุมชนและคณะครูทุกท่านที่ดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นสวยงามมาให้ มูลนิธิฯ ได้มอบให้ทุกครอบครัว พร้อมชุดข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจซึ่งกันในยามที่ยากลำบากแบบนี้ ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่เกิดแก่เด็กๆ มา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ