มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย ตำบลนาโป่ง อ.เมือง จ.เลย

มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย ตำบลนาโป่ง อ.เมือง จ.เลย

มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย ตำบลนาโป่ง อ.เมือง จ.เลย สถานการณ์โควิท19 ทำให้เด็กๆ ต้องปิดเรียนกันยาวนานมาก บัดนี้สถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำลังจะเปิดเทอมในวันที่ 1 ก.ค. นี้ สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด รวมทั้งการขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพอนามัยของบุตรหลานเป็นพิเศษในช่วงนี้ มูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองในเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกเพื่อให้มีพัฒนาการและสมองที่ดี และพร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความยากลำบากอันเกิดจากสถานการณ์โควิท มูลนิธิฯ ได้มอบชุดข้าวสารอาหารแห้งและเสื้อผ้า ให้กับผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยจำนวน 45 ครัวเรือน… ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาที่ร่วมบริจาคสนับสนุนชุดข้าวสารอาหารแห้ง ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นมาให้ ขอขอบคุณน้ำปลาทิพรสที่มอบน้ำปลาคุณภาพอย่างดีมาให้ ขอขอบคุณคณะครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่งทุกท่านที่ดูแลเอาใจใส่เด็กๆ เป็นอย่างดี… มูลนิธิฯ ยังมีแผนงานเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองและมอบสิ่งของเหล่านี้ให้กับเด็กๆ ของครอบครัวที่ยากลำบากอีกหลายพื้นที่ ท่านสามารถร่วมบริจาคสนับสนุนได้ตามรายละเอียดในคอมเม้นต์ด้านล่างนี้ ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่เกิดแก่เด็กๆ มา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ …/…