มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวที่ยากลำบาก

มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวที่ยากลำบาก

มูลนิธิฯ ได้ไปจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาการและค่ายครอบครัวให้กับนักเรียนของโรงเรียนบ้านาดี อ.บ้านดุง อุดรธานี แม้จะมีอาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียน แต่ผลกระทบที่เกิดจากความยากจน => ไม่มีสตังค์ไปซื้อหาอาหารที่ดีในชีวิตประจำวัน  ไม่มีสตังค์ให้ลูกหลานไปซื้อขนมที่โรงเรียน ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสำหรับการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยประถมศึกษา ในที่นี้ยังไม่รวมถึงข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องในการเลี้ยงและดูแลลูกหลานให้ถูกต้องเหมาะสม เลี้ยงอย่างไรให้เติบโตไปเป็นเด็กดีมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเอง

กิจกรรมค่ายครอบครัวของบ้านนาดีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้สอนพ่อแม่ผู้ปกครองให้ได้มีข้อมูลความรู้และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการเลี้ยงและดูแลลูกหลาน ตามหลักการพัฒนาสมองที่ดี EF-Executive Function ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของผู้ปกครองที่ยากลำบากมาก ทั้งหมด 13 ครอบครัว (มีผู้ใหญ่ใจดีสมทบเพิ่มเติม 3 ครอบครัว) เงินสงเคราะห์ที่มอบให้นี้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้ปกครองได้เอาไปใช้สอยบรรเทาความยากลำบาก และให้เกิดเป็นพลังบวกที่กลับมาเสริมสร้างการเลี้ยงดูแลลูกหลานให้ถูกวิธี