มอบทุนการศึกษาและสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

มอบทุนการศึกษาและสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กละเยาวชน (มกพด.) ได้สนับสนุนการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลแห่งใหม่และมอบทุนการศึกษา มูลค่าทั้งหมด 125,000-บาท ให้กับนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนที่ห่างจากชายแดนพม่าเพียง 11 กิโลเมตร สนามวอลเลย์บอลแห่งใหม่จะเป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการพัฒนาทักษะในกีฬาวอลเลย์บอลให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยที่ผ่านมา นักกีฬาของโรงเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามินิวอลเลย์บอลวิทยุการบิน ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหานักกีฬาที่มีทักษะเป็นเลิศ ก่อนการส่งเสริมในระดับเยาวชนและระดับชาติต่อไป มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยสนามกีฬาแห่งใหม่นี้ จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้นักกีฬาได้มีทักษะที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป