มอบบ้านที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้กับเด็กหญิงมายมิ๊นต์…

มอบบ้านที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้กับเด็กหญิงมายมิ๊นต์…

มอบบ้านที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้กับเด็กหญิงมายมิ๊นต์… เด็กหญิงมายมิ๊นต์ อายุ 3 ขวบ เรียนอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี หนองคาย คุณพ่อคุณแม่รับจ้างรายวันในสวนยางพารา และอาศัยอยู่ในบ้านเพิงที่ทรุดโทรม มูลนิธิฯ ได้ไปเยี่ยมเด็กหญิงและปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้านและคุณครูรัตน์ จึงตกลงที่จะปรับปรุงที่อยู่อาศํย โดยเป็นการปรับปรุงบ้านของคุณยายที่คับแคบให้มีห้องเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกทั้งหมด รวมถึงพี่ๆ ที่เรียนอยู่ชั้น ม. 3 ม.1 และ ป.2 ด้วย การก่อสร้างปรับปรุงขยายห้องใหม่ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ด้านหน้า ห้องน้ำและห้องครัวใหม่ บัดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยคุณพ่อและคุณตาของน้องมายมิ๊นต์ ซึ่งมีทักษะงานก่อสร้างอยู่ เป็นผู้ลงมือทำเองทั้งหมด แม้จะไม่สวยงามมากนัก แต่ก็สะอาดและถูกสุขลักษณะกว่าเพิงพักอันเก่าอยู่มาก มูลนิธิฯ จึงขอมอบบ้านที่ปรับปรุงใหม่นี้ให้แก่เด็กหญิงมายมิ๊นต์และพี่ๆ ทุกคน ขอขอบคุณครูรัตน์ ไชยพร แม่ครูหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้วที่เป็นธุระจัดการทุกอย่างของการปรับปรุงบ้านและเป็นผู้แทนของมูลนิธิฯ ในการมอบบ้านในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้บริจาคสมทบงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ #ทั้งหมด3หมื่นบาท และที่ส่งมอบเสื้อผ้า ตุ๊กตาของเล่นสำหรับเด็กๆ มาให้ เด็กหญิงมายมิ๊นต์ พี่ๆ คุณพ่อคุณแม่และคุณตาคุณยายได้รับเรียบร้อยแล้ว มูลนิธิฯ ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่เกิดแก่เด็กๆ มายังทุกท่านด้วย ขอบคุณครับ …/…