มอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผากลางดง

มอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผากลางดง

มอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผากลางดง… ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผากลางดง ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงในเขต อ.เชียงคาน จ.เลย อาคารทำการของศูนย์ฯ นั้นได้ใช้ศาลาประชาคมของหมู่บ้านมาเป็นเวลานานหลายปี ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา มูลนิธิฯ และเทศบาลตำบลธาตุ ต้นสังกัดของ ศพด.บ้านผากลางดง ได้ประชุมเห็นชอบในการปรับปรุงก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ภายใต้เงื่อนไขการมีส่วนร่วมของแรงงานอาสาสมัครจากพ่อแม่ผู้ปกครองและชาวบ้านผากลางดง #ความสามัคคี #เพื่อลูกหลานของชุมชน การก่อสร้างได้เริ่มต้นในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและบัดนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เด็กๆ ได้อาคารหลังใหม่ใหญกว่าเดิม มีห้องน้ำอ่างล้างหน้าแปรงฟันสำหรับเด็ก มีพื้นที่โล่งกว้างขวาง หลังคาฝาผนังและพื้นปูกระเบื้องใหม่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัยสำหรับเด็กๆ พร้อมกันนี้มูลนิธิฯ ได้จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นและพัดลมฝาผนังติดตั้งให้ความสะดวกสบายแก่เด็กๆ และคุณครู งบประมาณในการดำเนินงานเป็นเงินจำนวน 225,000-บาท ทั้งหมดนี้ได้มาจากการบริจาคสนับสนุนของผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน มูลนิธิฯ ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่เกิดแก่เด็กๆ ของบ้านผากลางดงมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านผากลางดงทุกคนที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกัน ขอขอบคุณท่าน ผอ.ชวลิตและคณะครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่งที่ได้ประสานงานจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอให้เด็กๆ มีความสุขกับการเรียนรู้ในอาคารหลังใหม่ครับผม