มอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ จ.เลย

มอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ จ.เลย

มอบอาคารเรียนใหม่ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก… ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัดวิเวกธรรมคุณ จ.เลย ก่อตั้งมานานหลายสิบปี ได้อาศัยใบบุญของพระสงฆ์ท่านในการอนุญาตให้ใช้กุฏิไม้หลังเก่ามาทำเป็นพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การก่อสร้างอาคารเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มูลนิธิฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด ส่วนแรงงานนั้น เป็นอาสาสมัครมาจากพ่อแม่ผู้ปกครองและพระสงฆ์ของวัด จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก #คุณพระทำ บัดนี้การก่อสร้างส่วนต่างๆ ทั้งหมดได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งงานไฟฟ้าและการตกแต่งพื้นที่โดยรอบ พร้อมสำหรับการเปิดทำการที่จะให้เด็กปฐมวัยได้ใช้อาคารใหม่หลังนี้อย่างสะดวกสะบายในลำดับต่อไป ขอขอบคุณมูลนิธิ Stichting Welzijn Zuid-Oost Azië จากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ใจดีมีเมตตาได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งหมด 250,000-บาท มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ขอเป็นผู้แทนมอบอาคารหลังใหม่แห่งนี้เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาเด็กและชุมชนตลอดไป