มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากลำบาก

มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากลำบาก

มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กของครอบครัวที่ยากลำบาก โดยคณะครูของสถานศึกษาต่างๆ ที่ทำงานพัฒนานักเรียนร่วมกับมูลนิธิฯ เป็นผู้พิจารณาและคัดเลือก ภายใต้เกณฑ์ความเป็นเด็กดี มีวินัย มีความรับผิดชอบและช่วยเหลืองานของครอบครัว จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คนจาก 39 ครอบครัวในพื้นที่ต่างๆ ของเขตอำเภอรัตนวาปี อำเภอสังคม อำเภอโพธ์ตาก จ.หนองคายและอำเภอบ้านผือ อุดรธานี นอกเหนือจากเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายครัวเรือนแล้ว มูลนิธิฯ ได้มอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ทุกท่านได้บริจาคส่งมอบให้มา และก่อนการมอบในแต่ละพื้นที่ มูลนิธิฯ ได้พูดคุยปรึกษาหารือกับพ่อแม่ผู้ปกครองเรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีพัฒนาการของสมองที่ดี” #ExecutiveFunction ภายใต้สถานการณ์ความยากลำบากที่ทุกคนจะต้องฝ่าฟันเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลาน.. มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก ชยธรการบัญชี พี่เป็ดและครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กๆ ในครั้งนี้จำนวน 100,000-บาทและเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นที่ได้รับจากทุกท่าน มูลนิธิฯ ขออนุโมทนาสาธุในคุณประโยชน์ที่เกิดแก่เด็กและครอบครัวเป็นบุญกุศลดลบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป ขอบคุณครับ …/…