มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้า และเด็กหญิงรัตนากร

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้า และเด็กหญิงรัตนากร

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้าเขต ต. หนองนาง อ. ท่าบ่อ หนองคาย ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคติดต่อ (วัณโรค) จากคุณตาที่เลี้ยงดู พร้อมให้หัวหน้า อสม. (คุณแม่หนูไตร โคตรชมพู) ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในการเข้ามาดูแลรักษาและให้ความรู้

และมอบเงินช่วยเหลือให้กับเด็กหญิงรัตนากร ต. หนองนาง อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย ซึ่งกำพร้าบิดาเพื่อให้ได้ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวไม่สามารถส่งเสียค่าใช้จ่ายพื้นฐานได้ เพราะภาระของมารดาและครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูลูกๆ จำนวน 5 คน