มอบเงินช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อการเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

มอบเงินช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อการเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

มอบเงินช่วยเหลือเร่งด่วน น้องพลอย สิริกร อายุ 4 เดือน อาศัยอยู่บ้านนาดง ต. หนองนาง อ. ท่าบ่อ ไม่สบาย เป็นเนื้องอกนัยน์ตา มูลนิธิฯ ได้ให้การช่วยเหลือเร่งด่วน มอบเงินสนับสนุนการเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น