มอบเงินสงเคราะห์และข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือครอบครัวเด็กชาวลาวที่อาศัยอยู่ในไทย

มอบเงินสงเคราะห์และข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือครอบครัวเด็กชาวลาวที่อาศัยอยู่ในไทย

มอบเงินสงเคราะห์และข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือครอบครัวเด็กชาวลาวที่อาศัยอยู่ในไทย เนื่องในโอกาสการเก็บข้อมูลงานวิจัยของสถาบันเอเชียศึกษา-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef) ในการสำรวจข้อมูลบุตรหลานของแรงงานต่างด้าวที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศไทย มูลนิธิฯ ได้รับภารกิจนี้เพื่อสำรวจครอบครัวของเด็กๆ ชาวลาวในเขตพื้นที่อีสานตอนบน การสำรวจข้อมูลมีเป้าหมายเพื่อศึกษาความเป็นอยู่ของเด็กๆ สภาพการดำรงชีวิต โอกาสการเข้าถึงการศึกษาในประเทศไทยและผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิท ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้ไปพบปะพูดคุยกับครอบครัวของเด็กๆ ชาวลาว ซึ่งมีทั้งที่เข้ามาแบบถูกต้องและไม่ถูกต้อง และได้ให้คำแนะนำในการจัดการที่เกี่ยวข้องเพื่ออนาคตของลูกๆ ที่ยังอยู่ในประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวที่ยากลำบากและมอบ “ถุงปันสุข” เป็นข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์โควิทในขณะนี้ จำนวนทั้งหมด 104 ครอบครัว ขออนุโมทนาสาธุในเมตตาจิตของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ ปล. ขอขอบคุณประเทศไทยที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กๆ ของแรงงานชาวลาว ทั้งในระดับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนประถมมัธยมศึกษา