มอบเงินสนับสนุนสถานสงเคราะห์สำหรับเด็กเล็ก

มอบเงินสนับสนุนสถานสงเคราะห์สำหรับเด็กเล็ก

มอบเงินสนับสนุนสถานสงเคราะห์สำหรับเด็กเล็ก บ้านมิตรมวลเด็กหนองคาย ก่อตั้งมานานมากกว่า 20ปี เป็นสถานสงเคราะห์สำหรับเด็กเล็กที่ถูกทอดทิ้ง ให้การดูแลและเลี้ยงดูเด็กๆ เป็นอย่างดี มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันกับบ้านมิตรมวลเด็กหนองคายมาโดยตลอด ในครั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือการดำเนินงาน จำนวนหนึ่งหมื่นบาทและข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กให้กับแม่ครูเพ็ญศรี หัวหน้าผู้ปกครองของบ้าน มูลนิธิฯ ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์นี้มายังผู้มีจิตเมตตาที่บริจาคช่วยเหลือให้มา ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ตลอดไป ท่านใดประสงค์จะบริจาคช่วยเหลือบ้านมิตรมวลเด็กหนองคายโดยตรง สามารถติดต่อแม่ครูเพ็ญศรี หรือแม่หน่อย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042 412747 ขอบคุณครับ