มอบเสื้อผ้าให้กับครอบครัวของเด็กที่ยากลำบาก

มอบเสื้อผ้าให้กับครอบครัวของเด็กที่ยากลำบาก

มอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่น ข้าวสารอาหารแห้ง… มูลนิธิฯ มีเด็กที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 2 กลุ่ม ก) เด็กในสถานสงเคราะห์ ข) เด็กของครอบครัวที่ยากลำบากในพื้นที่อีสานตอนบน สิ่งของบริจาคต่างๆ ที่ผู้มีจิตเมตตาส่งมอบมาให้นั้น มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกและคัดแยกตามประเภทของเด็ก; เด็กแรกเกิด เด็กเล็ก เด็กโต วัยรุ่น ผู้ใหญ่ผู้ปกครอง ของกินของใช้ ของสดของแห้ง เป็นต้น จากนั้นจะนำไปมอบให้กับเด็กๆ และครอบครัวตามวาระโอกาสของการทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเหตุเร่งด่วนจำเป็นอื่นๆ หน้าหนาวนี้ หนาวมาหลายสัปดาห์มากแล้ว หนาวมานานและหนาวมากด้วย มูลนิธิฯ ได้นำเสื้อผ้าผ้าห่มตุ๊กตาของเล่นของใช้สำหรับเด็กไปให้เด็กๆ หลายพื้นที่ได้แก่ เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเขตตำบลหายโศก อ.บ้านผือ อุดรธานี เด็กๆ ในสถานสงเคราะห์บ้านอุดรธานี มอบข้าวสารอาหารแห้งอาหารสดให้กับเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคาย เด็กเล็กบ้านมิตรมวลเด็กหนองคาย รวมทั้งเด็กๆ ของศูนยเด็กเล็กบ้านม่วงสร้อย อ.ปาย แม่ฮ่องสอน กัลยาณมิตรในแดนไกลของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีเมตตาส่งมอบสิ่งของต่างๆ เหล่านี้มาให้ ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์มายังทุกท่าน ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ …/…