มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนจัดทำวิจัยเรื่องสิทธิทางการศึกษาของเด็กในประเทศไทย

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนจัดทำวิจัยเรื่องสิทธิทางการศึกษาของเด็กในประเทศไทย

มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของน้องพัชรี (พี่สาว) และน้องสังวาลย์ (น้องชาย) ซึ่งทั้งสองพิการตาบอดและเป็นโรคลมชัก… การช่วยเหลือครั้งนี้ เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อช่วยบรรเทาภาระของคุณพ่อที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครอบครัวจากงานรับจ้างขึ้น-ลงสินค้าที่ด่านศุลกากรหนองคาย ขณะที่คุณแม่ต้องดูแลน้องทั้งสองตลอดเวลาที่บ้าน ณ ชุมชนนาทา อ. เมือง หนองคาย