มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เขต จ. หนองคาย

มูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เขต จ. หนองคาย

มูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หรือ อสม. และอาสาสมัครพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน หรือ อพม. ซึ่งเป็นหน่วยทำงานระดับรากหญ้าที่รู้และเข้าใจสภาพปัญหาของชุมชน ครัวเรือนและหมู่บ้านของตนเองเป็นอย่างดี ได้ร่วมทำการสำรวจและตรวจเยี่ยมครอบครัวของเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ประจำเขต อ. สระใคร จ. หนองคาย… “เด็กที่อาศัยอยู่ในสภาวะยากลำบาก” (Children living in difficult circumstances)… ใครหลายคนที่อยู่ในเขตเมืองอาจจะนึกภาพไม่ออกว่า-เด็กที่ยากลำบากที่ว่านี้ ยากลำบากขนาดไหนกันหนอ… เรากำลังพูดถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ที่ส่งผลต่อคุณภาพการใช้ชีวิตของเด็กๆ ในชนบทเหล่านี้…ซึ่งได้แก่ พ่อแม่-ผู้ปกครอง สภาพร่างกายและจิตใจของเด็กๆ (เช่น กำพร้า พิการหรือถูกกระทำรุนแรง) สภาพบ้านที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่…เป็นต้น การบอกเล่าเรื่องราวของเด็กๆ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้ ในฐานะที่เป็นมนุษย์ (คนไทย) คนหนึ่งที่สมควรได้รับการเลี้ยงดูและพัฒนา ทั้งทางด้านสุขภาพอนามัยและการศึกษาที่ดี แม้ว่าวันนี้ พวกเขาจะยังเผชิญกับความยากลำบากต่างๆ เหล่านี้อยู่… ทั้งนี้-ก็เพื่อให้ชีวิตในวันข้างหน้าของพวกเขามีความหมายและคุณค่าต่อตนเอง… และไม่กลับมาซ้ำรอยวงจรความยากลำบากให้กับชีวิตและครอบครัวใหม่ของพวกเขาอีกต่อไป…. ขอให้เด็กๆ โชคดี…. มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทีมงานเครือข่าย อสม. ประจำ อ. สระใคร พี่อรุณ (เสื้อฟ้า) พี่เตี้ย (เสื้อเทาคาดเหลือง) พี่วาสนา (เสื้อดำ) ที่ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมบ้านเด็กๆ พร้อมการให้คำปรึกษาหารือและการช่วยเหลือเร่งด่วนเบื้องต้นให้กับครอบครัวเป้าหมายในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้… ขอขอบคุณด้วยใจจริง _/_/_/_ ท่านใดประสงค์จะบริจาคช่วยเหลือเด็กๆ ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากเหล่านี้ ติดต่อมูลนิธิฯ ได้ตามรายละเอียดที่อยู่ใน website นี้ http://www.fellowship-thaichild.org/index.php-th-Donate หรือ e mail มาที่ fcyd2014@gmail.com