รับเกียรติบัตรองค์กรดีเด่นระดับประเทศ ด้านการพัฒนาชนบท

รับเกียรติบัตรองค์กรดีเด่นระดับประเทศ ด้านการพัฒนาชนบท

ประธานมูลนิธิฯ นายเนรมิต วิเชียรเครือ รับเกียรติบัตรรางวัลจากกระทรวงมหาดไทย ในฐานะองค์กรดีเด่นระดับประเทศด้านการพัฒนาชนบท โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มอบเกียรติบัตรรางวัล

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณกัลยาณมิตรและผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและบริจาคช่วยเหลือกิจกรรมการพัฒนาเด็กต่างๆ มาโดยตลอด ทุกท่านคือส่วนสำคัญในรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ขอบพระคุณครับ …/\…