รายงานประจำปีของมูลนิธิฯ พ.ศ. 2562

รายงานประจำปีของมูลนิธิฯ พ.ศ. 2562

รายงานประจำปี 2562 ของมูลนิธิฯ ได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมดและความสำเร็จต่างๆ ไว้ในรายงานฉบับนี้แล้ว ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ในลิงค์ที่แนบมานี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้บริจาคสนับสนุนมูลนิธิฯ มาด้วยดีตลอด ขอบคุณครับ …/…