สวัสดีปีใหม่ 2563 จาก ศพด.บ้านแบง อ.เฝ้าไร่ หนองคาย

สวัสดีปีใหม่ 2563 จาก ศพด.บ้านแบง อ.เฝ้าไร่ หนองคาย

ขอขอบคุณพี่ๆ คณะจิตอาสาจากกรุงเทพฯ ที่เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ให้กับเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย เด็กๆ สนุกสนาน อิ่มอร่อยและมีความสุขมากครับ และมูลนิธิฯ ขอสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563 มายังทุกท่าน… ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่… ขออวยชัย ให้มีสุข ทุกข์อย่าหมาย สรรพทุกข์ สรรพโศก อย่ากล้ำกลาย อันตราย ภัยทั้งผอง อย่าแผ้วพาน อโรคะ พยาธิ ให้แคล้วคลาด ขออำนาจ พุทธคุณ บุญสืบสาน ให้พะละ มีมากล้น ยิ่งยืนนาน ตลอดกาล จงพาลพบ แต่สิ่งดี …/…