เยี่ยมบ้านเด็กของครอบครัวที่ยากลำบาก ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย

เยี่ยมบ้านเด็กของครอบครัวที่ยากลำบาก ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย

เยี่ยมบ้านเด็กของครอบครัวที่ยากลำบาก ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย มูลนิธิฯ พร้อมคณะครูปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง ได้ไปเยี่ยมครอบครัวของนักเรียนที่ยากลำบาก พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ ครอบครัวที่ 1 ครอบครัวของเด็กหญิงจิ๊กซอ อายุ 5 ปี คุณแม่เป็นเบาหวานขั้นรุนแรงต้องตัดขาทิ้งทั้ง 2 ข้าง มีพี่สาวช่วยดูแลและคุณพ่อทำงานรับจ้างทั่วไป ตัวเด็กหญิงจิ๊กซอ ก็อยู่ในระหว่างการบำบัดรักษาอาการเส้นเอ็นร้อยหวายตึง ทำให้การเดินไม่สู้จะดีนัก ครอบครัวที่ 2 ครอบครัวเด็กหญิงพลอยไพลิน อายุ 3 ปี คุณแม่มีลูก 5 คน (3 เดือน/3ปี/5ปี/8ปี/11ปี) คุณพ่อทำงานรับจ้างในอู่ซ่อมรถ ความเป็นอยู่แร้นแค้นยากลำบากมาก คณะครูได้พูดคุยสอมถามสุขภาพอนามัย สภาพความเป็นอยู่ พร้อมให้คำแนะนำในการเลี้ยงและดูแลลูก การช่วยเหลือต่างๆ ของทางภาครัฐ พร้อมกันนี้ ได้มอบเงินสงเคราะห์ เสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นให้กับเด็กๆ เป็นการบรรเทาความทุกข์ยากลำบาก และให้กำลังใจในการทำหน้าที่แม่ เพื่ออนาคตที่ดีของลูกๆ ต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่บริจาคสมทบช่วยเหลือเด็กๆ และได้ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นมาให้ มูลนิธิฯ ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่เกิดกับเด็กๆ ของครอบครัวเด็กหญิงจิ๊กซอและเด็กหญิงพลอยไพลิน ด้วย ขอบคุณครับ …/…