เยี่ยมบ้านเด็กหญิงมายมิ้นต์ อ.รัตนวาปี หนองคาย

เยี่ยมบ้านเด็กหญิงมายมิ้นต์ อ.รัตนวาปี หนองคาย

เยี่ยมบ้านเด็กหญิงมายมิ้นต์ เด็กหญิงมายมิ้นต์ อายุ 3 ขวบ เข้าโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองแก้ว #ติดแม่น้ำโขง อ.รัตนวาปี หนองคาย หัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก คุณครูรัตน์แจ้งว่า ที่พักอาศัยของเด็กหญิงไม่ค่อยดีนัก มูลนิธิฯ จึงได้ไปเยี่ยมและพบว่าต้องช่วยเหลือเร่งด่วน… คุณพ่อคุณแม่ของเด็กหญิงทำงานรับจ้างในสวนยางพาราและสวนสัปปะรด ไม่มีค่าจ้างรายวันที่แน่นอน แต่เป็นเมตตาจิตที่เจ้าของสวนให้สร้างเพิงพักอาศัยและข้าวปลาอาหาร นอกจากนี้ คุณพ่อ #ชาวลาว ยังหารายได้เพิ่มเติมจากการรับจ้างทั่วไปในหมู่บ้าน มูลนิธิฯ ได้หารือร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กหญิง คุณครูรัตน์และเจ้าของสวนยาง เพื่อหาทางออกในเรื่องการปรับปรุงที่พักอาศัย มูลนิธิฯ พร้อมสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง แต่ยังสรุปเรื่องพื้นที่กันไม่ลงตัวว่าจะเป็นพื้นที่ด้านในของสวนยางหรือที่ใดได้บ้าง เพราะเด็กหญิงมายมิ้นต์จะต้องมีที่พักอาศัยที่ดีกว่าเดิม #เป้าหมาย มูลนิธิฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้คุณพ่อเอาไปซื้อสายไฟฟ้า เชื่อมต่อจากบ้านคุณตาเจ้าของสวนที่ยินดีให้ใช้ฟรี อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ซื้อข้าวปลาอาหารที่ดีให้กับเด็กหญิง พร้อมกันนี้ ได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้วยชาม เสื้อผ้า ตุ๊กตาของเล่นและของใช้ในครัวเรือน เด็กหญิงมายมิ้นต์ได้ตุ๊กตาตัวแรกในชีวิต… มีความสุขมาก 🙂 ขอขอบคุณท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาสวยงามและข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนเหล่านี้มาให้ ครอบครัวของเด็กหญิงมายมิ้นต์ได้รับเรียบร้อยแล้วครับ มูลนิธิฯ ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่เกิดแก่เด็กหญิงมายมิ้นต์มา ณ ที่นี้้ด้วย ขอบคุณครับ …/…