โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.เลย

โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.เลย

โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก… ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวิเวกธรรมคุณ ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ก่อตั้งมานานหลายสิบปี อาคารที่ใช้ทำการเป็นกุฎิไม้เก่าของพระสงฆ์ ปัจจุบันได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามเวลาและการใช้งาน มูลนิธิฯ ร่วมกับกรรมการเครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบน ประจำจังหวัดเลยได้ทำการสำรวจและเห็นชอบในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ 1 อาคารเพื่อให้มีพื้นที่เพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมและรองรับเด็กปฐมวัยที่จะเปิดเทอมใหม่ในเร็ววันนี้ โครงการก่อสร้างนี้เป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่าง บ้าน วัดและโรงเรียน (บวร) เป็นแรงงานจิตอาสาที่พ่อแม่ผู้ปกครองและพระสงฆ์ท่านมาร่วมด้วยช่วยกัน มูลนิธิฯ ดูแลรับผิดชอบงบประมาณการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมด การก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปมากแล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ ก่อนจะส่งมอบอาคารหลังใหม่ให้เป็นสาธารณประโยชน์สำหรับเด็กๆ และชุมชนต่อไป ผู้มีจิตเมตตาท่านใดประสงค์จะบริจาคช่วยเหลือการก่อสร้าง รวมทั้งการจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ให้กับทางศูนย์ฯ แห่งนี้ สามารถบริจาคได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดวิเวกธรรมคุณ คณะครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลน่าโป่งและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯ ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ …/…