โครงการปรับปรุงบ้านเด็กหญิงมายมิ๊นต์

โครงการปรับปรุงบ้านเด็กหญิงมายมิ๊นต์

การปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับเด็กหญิงมายมิ๊นต์ บ้านเจริญชัย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ตามที่มูลนิธิฯ ตกลงจะปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับครอบครัวของเด็กหญิงมายมิ๊นต์ เนื่องจากสภาพที่ทรุดโทรมของเพิงพักอาศัยในสวนยางพารา มูลนิธิฯ ได้หารือร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้าน คุณครูรัตน์-แม่ครูศูนย์เด็กเล็กและคุณพ่อคุณแม่ของน้องมายมิ๊นต์ จึงได้ข้อสรุปของพื้นที่ นั่นคือบ้านของคุณพ่อคุณแม่ของแม่น้องมายมิ๊นต์ (บ้านคุณตาคุณยาย) แต่ปัญหาคือบ้านมีขนาดเล็กและทรุดโทรมมากทีเดียว เพราะปัจจุบันในบ้านก็ยังมีเด็กอาศัยอยู่อีก 3 คน #ม3ม1ป2 ผู้ใหญ่บ้านและครูรัตน์ ในฐานะผู้แทนของมูลนิธิฯ ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับคุณตาคุณยาย ถึงความเป็นไปได้ในการปรับปรุงและขยายห้องของบ้านที่อยู่อาศัย เพื่อให้ครอบครัวของน้องมายมิ๊นต์ได้กลับเข้ามาพักอาศัย ณ บ้านหลังนี้ โดยที่มูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างทุกอย่าง และขอให้คุณตากับพ่อน้องมายมิ๊นต์ ซึ่งมีทักษะงานช่างก่อสร้างอยู่แล้ว ได้ทำการปรับปรุงบ้านของตนเองในครั้งนี้ #ผู้ใหญ่บ้านจะหาคนมาช่วยเช่นกัน คุณตาคุณยายไม่ขัดข้องแต่ประการใดและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาช่วยครอบครัวของคุณตา มูลนิธิฯ ได้สั่งของวัสดุก่อสร้างเข้ามาแล้ว พื้นที่ปรับปรุงได้แก่ ต่อเติมห้องใหม่ 1 ห้องสำหรับครอบครัวน้องมายมิ๊นต์ เปลี่ยนหลังคาเก่าที่ชำรุดรั่วเป็นหลังคาอลูซิงค์ใหม่ ด้านหลังบ้าน-ก่อฝาผนังคอนกรีตปิดทึบและกั้นเป็นห้องครัวและห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์ใหม่ ข้างในบ้านกั้นห้องให้กับคุณตาคุณยายและห้องของเด็กหญิงทั้ง 2 คนให้เป็นสัดส่วน ทั้งหมดนี้ใช้งบประมาณ 30,000-บาท ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านประเสริฐ ขอขอบคุณครูรัตน์ ที่มีจิตเมตตามาช่วยเหลือเด็กๆ ของครอบครัวคุณตาและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้บริจาคสมทบค่าวัสดุก่อสร้างมาให้กับน้องมายมิ๊นต์ในครั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างปรับปรุงแล้วเสร็จ มูลนิธิฯ จะทำการส่งมอบและแจ้งข่าวมาให้ทุกท่านได้รับทราบในลำดับต่อไป ขอบคุณครับ …/…